85- سلام به همگی  

درخواست حذف این مطلب
!!! ب ساعت 8 شب بخاطر سرما و بارندگی کار رو تعطیل !!! و از مسافرت برگشتم دیدم مامانی نیستش  رفتم طبقه بالا دیدم برادرم هم از کار برنگشته   !!! م رو پرت !!! توی پله ها و زنگ زدم به بروبچ گفتم منو دری د که دارم از تنهایی دق میکنم.. میدونستم مامانی رفته مهمونی گفتم بذار خوش باشه  اتفاقا خیلی خوب شد چون میلاد از زندان آزاد شده بود خیلی خوشحال شدم که دیدمش.. ساعت 12 شب اون کله شهر زیر این برف زیبا مشغول خوردن فرنی داغ بودیم( جای شما خالی) که مامانی زنگ زد گفت:

ادامه مطلب  

داستان کوتاه فرق تو با من  

درخواست حذف این مطلب
میدونی فرق من با تو چیه؟ ^_^ من وقتی دارم بهت پی ام میدم هر 5 ثانیه گوشیمو چک میکنم ببینم جواب دادی یا نه ولی تو هر 5 دیقه یادت میاد عه داشتم پی ام میدادم ^_^ من وقتی دارم باهات چت میکنم جواب هیچ !!! و نمیدم حتی صمیمی ترین دوستم! شده یه ساعتم پی امشو seen ن !!! چون داشتم با تو چت می !!! ! اولیت جواب دادن به پی !!! اول تویی^_^ ولی تو!وقتی دارم باهات دارم چت میکنم دیر جواب میدی! بقیه مهم ترن خب =] اولیت اولت نیستم! میدونی؟ بت پیام که میدم آف میشی میری یه دور اینستا می

ادامه مطلب  

موسیقی گیلکی : آها بگو  

درخواست حذف این مطلب
می جان یاری دگوده بو قبای گالشی / یار عزیز من قبای گالشی پوشیده بود امره بجار بومه بو زحمت بکشی " / سر شالیزار ما اومده بود و زحمت کشیده بود می چلچرانه / وقت خوشی من هست امشو شیمی خونه ور شیرینی خورانه  / امشب بغل خونه شما شیرینی خوران هست دل گوته منم، شو خوته منم، آفتابه او سنگینه جور گیته منم / از دلم نمیتونم بگم ،شب‌ها نمیتونم بخوابم،آفتابه آب سنگینه نمیتونم بلند کنم چندی مه پوست وا م می پرتقاله / چندتا پرتقال باید پوست !!! م! چندی نگاه وا م بلن

ادامه مطلب