عاقل و معقول  

درخواست حذف این مطلب
            ديدگاه شيخين (رهما) در اتحاد عاقل و معقول     چنانچه مشهور است، صدرالمتألهين طرفدار نظريه اتحاد عاقل و معقول بوده و ابن سينا منکر اين نظريه مي‏باشد. ولي در عين حال، برخي از اساتيد محترم در درسهاي اسفار خويش فرموده‏اند که نظريه اتحاد عاقل و معقول مورد توافق طرفين بوده است، و فلاسفه ... ي به عبارات شيخ الرئيس توجه ننموده‏اند که ايشان با نظريه اتحاد موافق است.([23]) براي روشن شدن نظريات ابن سينا و صدرالمتألهين، و اينکه آيا اصلاً ميان

ادامه مطلب  

دل دیوانهِ تنها، دل تنگ  

درخواست حذف این مطلب
سر خود را مزن اينگونه به سنگ دل ديوانهِ تنها، دل تنگ ن در پس اين بهت گران مدران جامه جان را مدران مکن اي خسته درين بغض درنگ دل ديوانهِ تنها، دل تنگ پيش اين سنگدلان قدر دل و سنگ يکي است قيل و قال زغن و بانگ شباهنگ يکي استديدي آن را که تو خو به جهان يارترين را ساختي از عشقش سرشارترين آنکه مي گفت منم بهر تو غمخوارترين چه دل آزارترين شد چه دل آزارترين؟نه همين سردي و بيگانگي از حد گذراند نه همين در غمت اينگونه نشاند با تو چون دشمن دارد سر جنگ دل ديوان

ادامه مطلب  

⭕️یک مدیر و بازاریاب باید بداند  

درخواست حذف این مطلب
⭕️يک مدير و بازارياب بايد بداند يادگيري مهارت‌هاي مختلف به صورت جداگانه آسانتر مي‌شود. انجام چند کار به طور همزمان (م !!! ي تسکينگ) جواب نمي‌دهد، مخصوصا در زمينه حفظ اطلاعات جديد. نوشتن آموخته‌هايتان باعث مي‌شود آنها در ذهن‌تان ماندگار شوند. موضوعات هيجان‌انگيز به‌يادماندني‌تر از موضوعات !!! ل‌کننده هستند. تندخواني مي‌تواند زمان يادگيري را فشرده کند. از دانسته‌هايتان براي يادگيري ندانسته‌هايتان استفاده کنيد.جستجو !!! در اينترن

ادامه مطلب  

وقتی نمی دانید،خونسرد باشید...  

درخواست حذف این مطلب
در د ده اي ،مردي عاقل مي زيست که مردم به او و قضاوت هايش اعتماد داشتند.يک روز دهقان نگراني نزد او رفت و گفت :"اتفاق بدي افتاده، م مرده و من چا !!! اي ديگري ندارم تا مزرعه ام را شخم بزنم. اين بدترين اتفاق ممکن است.» مرد عاقل گفت: «شايد باشد٬ شايد هم نباشد.» مرد دهقان به همسايه اش گفت: «مرد عاقل ديوانه شده٬ چطور ممکن است که اين اتفاق بدترين حادثه نباشد؟» روز بعد يک اسب جوان قوي نزديک مزرعه پيدا شد و دهقان موفق شد او را بگيرد و فهميد شخم زدن با اسب به

ادامه مطلب  

وقتی نمی دانید،خونسرد باشید...  

درخواست حذف این مطلب
در د ده اي ،مردي عاقل مي زيست که مردم به او و قضاوت هايش اعتماد داشتند.يک روز دهقان نگراني نزد او رفت و گفت :"اتفاق بدي افتاده، م مرده و من چا !!! اي ديگري ندارم تا مزرعه ام را شخم بزنم. اين بدترين اتفاق ممکن است.» مرد عاقل گفت: «شايد باشد٬ شايد هم نباشد.» مرد دهقان به همسايه اش گفت: «مرد عاقل ديوانه شده٬ چطور ممکن است که اين اتفاق بدترين حادثه نباشد؟» روز بعد يک اسب جوان قوي نزديک مزرعه پيدا شد و دهقان موفق شد او را بگيرد و فهميد شخم زدن با اسب به

ادامه مطلب  

وقتی نمی دانید،خونسرد باشید...  

درخواست حذف این مطلب
در د ده اي ،مردي عاقل مي زيست که مردم به او و قضاوت هايش اعتماد داشتند.يک روز دهقان نگراني نزد او رفت و گفت :"اتفاق بدي افتاده، م مرده و من چا !!! اي ديگري ندارم تا مزرعه ام را شخم بزنم. اين بدترين اتفاق ممکن است.» مرد عاقل گفت: «شايد باشد٬ شايد هم نباشد.» مرد دهقان به همسايه اش گفت: «مرد عاقل ديوانه شده٬ چطور ممکن است که اين اتفاق بدترين حادثه نباشد؟» روز بعد يک اسب جوان قوي نزديک مزرعه پيدا شد و دهقان موفق شد او را بگيرد و فهميد شخم زدن با اسب به

ادامه مطلب  

وقتی نمی دانید،خونسرد باشید  

درخواست حذف این مطلب
در د ده اي ،مردي عاقل مي زيست که مردم به او و قضاوت هايش اعتماد داشتند.يک روز دهقان نگراني نزد او رفت و گفت :"اتفاق بدي افتاده، م مرده و من چا !!! اي ديگري ندارم تا مزرعه ام را شخم بزنم. اين بدترين اتفاق ممکن است.» مرد عاقل گفت: «شايد باشد٬ شايد هم نباشد.» مرد دهقان به همسايه اش گفت: «مرد عاقل ديوانه شده٬ چطور ممکن است که اين اتفاق بدترين حادثه نباشد؟» روز بعد يک اسب جوان قوي نزديک مزرعه پيدا شد و دهقان موفق شد او را بگيرد و فهميد شخم زدن با اسب به

ادامه مطلب  

ای دل غافل !  

درخواست حذف این مطلب
/* /*]]>*/ اي دل غافل ! ميدونِ عشق و جنگه يار اگه هس دورنگه قحطيِ عشق و مِهره محبّتا تفنگه  تو ... جاي قلبا يه دونه قلوه سنگه راسُّ و دروغ نامعلوم البت دروغ قشنگه تا رو ميـدن مي خندي يِهو دلت مي شنگه دوسِّت دارم ها امروز يه مُش جلف و جفنگه اي دل ! نشيـن دوباره پاي دلي که لنگه .................... چــــــي ميشه گف به اين دل ؟ .................... اي دل غافل ! باز شدي عاقل ؟ زمانه نحس و شومه دورۀ عشق تمومه صفاي عاشقي کو ؟ وفاي يار کدومه ؟ خورشيد عشق امروزا آفتاب روي بومه ق

ادامه مطلب  

برایم کت ... بخوان با سر انگشت هایت . میرافضلی  

درخواست حذف این مطلب
بند بندِ وجودِ آدمي  نشان از تَصاحبْ هستْ ، همين  چَشم هايِ دوخته شده به کتابِ ... وَ دَست هايي که آشکارا ورق مي زنندْ بهانه هايِ پنهانِ‌  تنگ دلي هامان را و ... شه اي که تقسيم مي شود .وَ لب هايي که تجزيه گرِ  حروفِ خورشيدي اندْ در اين سال هاي شمسي وَ دلْ ، دلْ اين دالِ بي الفْ ؛ نبودِ الفش ، بي اُلْـفَـــتي نيست که وجهِ کاملش  :در سر به راهيِ شيرين است و فرهادِ ماجراوَ کوه هاي دشوار که هوش از سر مي برند آسانْ .بندانه ي وجودمان بايدمتّصل

ادامه مطلب  

راه رسیدن به نفس مطمئنه ....  

درخواست حذف این مطلب
راه رسيدن به نفس مطمئنه ..... اگر انسان به اين نکات توجه کند هيچ ملکيتي براي خودش در دنيا در نظر نمي ... رد و عقل اذعان و اعتراف به اين مطلب دارد.شخصي نزد ... صادق عليه السلام رسيد و حضرت فرمودند قبل از اينکه بخواهي از علوم بهره مند شوي بايد در حقيقت و هويت بند ... را پيدا کني و حقيقت عبوديت را حضرت بيان مي فرمايد که يکي از آنها اين مطلب است: عبد براي خودش در دنيا ملکيتي قائل نباشد، خودش را کاره اي نبيند، تدبير براي امورش نکند، تدبير امور را به يد قدرت

ادامه مطلب  

من عاشق نرگسم  

درخواست حذف این مطلب
زنى نوشته «من عاشق نرگس‌ام». ما از اين جمله مى‌فهميم که زنى عاشق نرگس است. يک منطق‌دان با خواندن اين جمله پى مى‌برد که دست‌کم يک زن وجود دارد که عاشق نرگس است. يک گلفروش اميدوار مى‌شود که زنى براى خودش يا ... ى براى زن از او نرگس ب ... د. يک معلم ادبيات با خود مى‌ ... شد که من در اين جمله نهاد و عاشق  مسند  و نرگس مضاف‌اليه است. اما مردى که عاشق آن زن است - زنى که نوشته «من عاشق نرگس‌ام» - با خواندن اين جمله قلبش لحظه‌اى مى‌ايستد و دوباره جان مى‌ .

ادامه مطلب  

عاشق نگاهشم  

درخواست حذف این مطلب
قاعدتا هيچ انساني نبايد دوست داشته باشه که " عاقل اندر سفيه " بهش نگاه کنن يعني شما بايد قاعدتا دوست داشته باشيد همه شما رو  " سفيه اندر عاقل نگاه کنن " يعني احتمالا دوست داريد عاقل باشيد حالا خيلي ها هم ممکنه دوست داشته باشن يکي باشه که " عاشقانه " نگاهشون کنه ولي من خيلي وقته که عشق ناپذير شدم .  اين نگاه عاقل اندر سفيه لئونارد رو به 100 تا نگاه سفيه اندر عاقل و 100 تا نگاه عاشقانه ترجيح ميدم کلا نگاه خيلي قشنگيه متاسفانه چون من خيلي عاقلم هيچ !!! اي

ادامه مطلب  

آنچه آدم را به بهشت می‌برد عقل است»  

درخواست حذف این مطلب
حضرت آية الله جوادي آملي: جهل، گاهي در مقابل علم است گاهي در مقابل عقل است. گاهي مي‌گويند جاهل است يعني نادان است، گاهي مي‌گويند جاهل است يعني عاقل نيست. آن جهلي که بيشتر بر او تکيه مي‌شود همان جهلي است که در قبال عقل است وگرنه جهل در مقابل علم خيلي خطر ندارد لذا در همين کتاب قيّم کافي مي‌بينيد کتاب العلم و الجهل تدوين نشده [بلکه] «کتاب العقل و الجهل» تدوين شده. سرّش آن است که انسان يا اهل بهشت است يا اهل جهنم، اگر اهل جهنم بود يا درس‌خوانده

ادامه مطلب  

شبهة ذنب ال !!! :یُعقل أن زیارة قبر إمام تعادل الف حجة <شو الحکی هیک أمر لا یستسیغه عقل عاقل>  

درخواست حذف این مطلب
شبهة ذنب ال !!! :يُعقل أن زيارة قبر إمام تعادل الف حجة         #شبهة_ذنب_ال !!! : يُعقل أن زيارة قبر إمام تعادل الف حجة قلنا : هذا الفکر< المنحرف> يفرض على السماء ميزانه الخاص بحيث يشکک في ضمن المئات من الروايات المرويّة عنهم من طرق وأسانيد معتبرة تفيد العلم والقطع على ذلک المفاد . و إنّما يدلّ ذلک العطاء الالهي على عظمة الإمام الحسين عند ربّه جلّ جلاله ، فانّه قدّم کل شيء لربّه ، فکيف لا يقدم الله کل شيء عنده لوليه ؟ ولا تعجب من هذا الثواب العظيم بل

ادامه مطلب  

مقایسه ماده 120 قانون مجازات ... ی و ماده 218 قانون مجازات ... ی  

درخواست حذف این مطلب
ماده 120 قانون مجازات ... ي در فصل يازدهم - سقوط مجازات؛ مبحث ششم - اعمال قاعده درا آمده به شرح ذيل:هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريک از شرايط مسئوليت کيفري مورد شبهه يا ترديد قرار ... رد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب جرم يا شرط مذکور ثابت نمي شود. کتاب دوم - حدود بخش اول - مواد عمومي  ماده 218 قانون مجازات ... ي در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانع مسئوليت کيفري را در زمان ارتکاب جرم نمايد در صورتي که احتما

ادامه مطلب  

همدلی در کلاس  

درخواست حذف این مطلب
  ♦️يک روز کاملاً معمولى تحصيلى بود . به طرح درسم نگاه ... و ديدم کاملاً براى تدريس آماده ام . اولين کارى که بايد مى ... اين بود که مشق هاى بچه ها را کنترل کنم و ببينم تکاليفشان را کامل انجام داده اند يا نه .   هنگامى که نزديک تروى رسيدم ، او با سر خميده ، دفتر مشقش را جلوى من گذاشت و ديدم که تکاليفش را انجام نداده است . او سعى کرد خودش را پشت سر بغل دستيش پنهان کند که من او را نبينم . طبيعى است که من به تکاليف او نگاهى انداختم و گفتم : " تروى ! اين کامل ن

ادامه مطلب  

حسن فریدون یا بنی صدرِ۲  

درخواست حذف این مطلب
مشرق: در پي تعلل، اهمال و نقض ... توسط ... صادر شد؛ دستورهاي جداگانه رييس جمهور به ... امور خارجه و رييس سازمان انرژي اتمي طراحي توليد سوخت و طراحي و ساخت ‏پيشران هسته اي براي حمل و نقل دريايي اجرا و پي ... ري مراحل حقوقي ... در عرصه بين المللي ............................ خبرگزاري تسنيم: ♦️يک منبع آگاه در وزارت خارجه روسيه: توليد پيشران هسته‌اي نقض ... نيست اما توليد سوخت با غناي بالا خلاف ... است

ادامه مطلب  

نکاتی مهم برای پذیرایی از مهمان در شب یلدا  

درخواست حذف این مطلب
نکاتي مهم براي پذيرايي از مهمان در شب يلدا : ☝️درآجيل، از پسته و فندق دربسته وبادام باپوست استفاده نماييد. و ☝️يک نفر را مسؤل سرگرم نمودن بچه ها کنيد. مثلا قايم موشک بازي م ☝️از ميوه هاي خيلي بزرگ مانند هندونه بزرگ و سيب و خيار سالادي استفاده کنيد، و از. گذاشتن کارد ميوه خوري جدا خود داري نماييد، و تصور کنيد که فراموش کرده ايد ! ☝️ابتدا با يک نوع شکلات چسبنده از مهمانان پذيرايي کنيد، به طوري که دندانهاي آنها به هم چفت شود، و نه تنها خوردن،

ادامه مطلب  

شعری با گویش سیستانی  

درخواست حذف این مطلب
زابل سلام، زابل تو کبه بودي ورمهِ سيستوني   قربون خاک و پلگِ تونو، چور و بستوني زابل تو يادگار رستم و يعقوب و فرخي   زابل و آسمون ملکِ کيو، نور و چرخي زابل تو پيتوي و گرمي افتو و نيمروز   از زرونِ آتش تو بوده، فرخي و سوز اتماً شرنگِ رخش رستم، از در بادِ تو   فردوسي اشنيدَ و نويشتهَ، کتابَ و ياد تو آسوکه گوي پير زمو ديده زابلي   روفرقِ صد کتاب، سنت قديم کاکلي زابل تو آتشي و گرمي آتشگه گبرکو   زابل تو کنه‌اي و کن ... خاکِ زير کو زابل تو تشنه‌اي بتر

ادامه مطلب  

منطق- درس بیست و هشتم  

درخواست حذف این مطلب
اقسام منفصله ب-حقيقيه،مانعة الجمع و مانعة الخلوّ اين تقسيم به اعتبار امکان اجتماع و انفکاک طرفين و عدم امکان آن است.بدين اعتبار قضيۀ منفصله تقسيم مى‌شود به:   1-حقيقيه : و آن قضيه‌اى است که در آن به تنافى و ناسازگارى دو طرف در صدق و کذب،در موجبه؛ و عدم تنافى آن‌دو در صدق و کذب،در سالبه حکم شده است.  بدين معنا که منفصلۀ حقيقيه، اگر موجبه باشد،بيانگر آن است که مقدم و تالى نمى‌توانند هردو با هم جمع شوند،[يعنى هردو صادق باشند]؛و يا هردو با هم رف

ادامه مطلب  

عالم ذر چیست  

درخواست حذف این مطلب
چرا ما عالم ذر را به ياد نمي‌آوريمعالم ذر چيست و کجاست؟بدون ترديد بايد گفت زندگي با بدن مادري، اولين دوران زندگي هر انساني نيست.آنچه همه بدان معتقديم، زندگي در آ !!! ت است؛ اما ما در اين مطلب مي‌خواهيم به عوالم قبل از اين دنيا نظر کنيم.عالم ذر: نفي يا ثبوت بدون ترديد بايد گفت زندگي با بدن مادري، اولين دوران زندگي هر انساني نيست. هر !!! که در اين دنيا زندگي مي‌کند، زندگي‌هاي ديگري نيز داشته و خواهد داشت. آنچه همه بدان معتقديم، زندگي در جهان آ !!!

ادامه مطلب  

آنقدر عاقل نبودیم، که بتوانیم احمق باشیم.  

درخواست حذف این مطلب
عاقل نبوديم آنقدر عاقل نبوديم که بتوانيم حماقت کنيم. عقلمان نرسيد که اينقدر آرزو نداشته باشيم. تا امروز دلمان نگيرد. کاش تکه اي از طرحِ گياهي بوديم روي کاشي ها. لااقل کنارِ هم تصويرِ گُلي را کامل ميکرديم. نه زنده بوديم ، نه مرده ي مرده...اما سرانجام، به زحمت از کنج ديوار، زير سنگ، از زير آسف !!! روييديم و لگدمال شديم.آنقدر عاقل نبوديم، که بتوانيم احمق باشيم.

ادامه مطلب  

این متن ترجمه شده یکبار را بخوانید بد نیست( مجله تایم)  

درخواست حذف این مطلب
چندي پيش، مقاله‌اي در مجله تايم منتشر شد که نويسنده‌اش ادعا مي‌کرد، آنچه «مطالعه عميق» ناميده مي‌شود به‌زودي از بين خواهد رفت؛ چرا که ميزان مطالعه عميق ميان آدم‌ها کمتر شده و اين روزها ديگر آدم‌ها سرسري کتاب مي‌خوانند و با وجود مطالب خلاصه شده اينترنتي تعداد خواننده‌هاي کتاب‌ها روز به روز تقليل پيدا مي‌کند. نکته وحشتناک ماجرا اين جاست که مطالعات ثابت کرده، کتاب‌خوان‌ها در قياس با افراد عادي آدم‌هاي خوب‌تر و باهوش‌تري هستند و ش

ادامه مطلب  

خواستگار نداشتن یا عدم توجه به معیارهای عقلی، مساله این است.  

درخواست حذف این مطلب
نميدونم قبلا در اين باره نوشتم يا نه ولي اين چند وقته صحبت هاي اطرافيان در مورد خواستگار و معيار و ... فکرم رو سخت مشغول کرده و لازم ميدونم حتي اگر قبلا چيزي در اين باره نوشتم باز هم بيام و بنويسم. يکي از مهم ترين مساله هايي که اين روزها ضمن بحث مشکلات و مسائل سرِ راهِ ازدواجِ جوانان به گوش ميرسد، بحثِ خواستگار داشتن يا نداشتنِ دختران است. اين مساله به قدري خانواده ها را نگران کرده که گاها ميشنوم در همين تهرانِ متمدنِ متمولِ مملو از امکانات و ک

ادامه مطلب  

ما دلشدگان خسرو شیرین نداریم ...  

درخواست حذف این مطلب
يک:قراربسته اي براي فرار اززند ... من ...برو که يار ديگرت بهتر است ...حجاج هم به سال ...قرباني جديد مي کشند !دو:کريم اهل بيت سفره ... کرد ...چه مي خوريم ازکرامت او حج محمدي (ص)...سه:لياقت عشق درحد من نبود ...من عاجزم از بوسه اي که حق من است ...يا حسين(ع)...چهار:چنان مغرور بودي که دل ام سوخت مي روي ...ديدي که ا ... ش ن ... يدم غروررا ...گران فروش؟!پنج:بسته ي مو برايت ب ... م از"40 ...50"!که ببندي و بخندي و بگويي عشق دارم "2000"!شش:مزار شش گوشه ات راپرکنم با نواي فاطمه (س)...بشنوي سو

ادامه مطلب  

شهادت ... حسن عسکری(ع)  

درخواست حذف این مطلب
سالروزشهادت يازدهمين خورشيدفروزان ... ت وولايت ... حسن عسکري(ع)تسليت عرض ميکنيم              حسن عسکري از ويکي‌پديا، دانشنامهٔ آزاد مختصات: ۳۴°۱۱′۵۵.۸۱″ شمالي ۴۳°۵۲′۲۳.۹۷″ شرقي ... شيعه حسن عسکري نقش يازدهمين ... شيعيان نام حسن عسکري کنيه ابومحمد لقب(ها) عسکري زکي ابن الرّضا زادروز ۸ ربيع‌الثاني سال ۲۳۲ پس از هجرت زادگاه مدينه درگذشت ۸ ربيع‌الاول سال ۲۶۰ پس از هجرت مدفن آرامگاه ... ان علي الهادي و حسن عسکري، سامرا پدر هادي مادر حديث يا ... همسر(

ادامه مطلب  

بگشا در دلها  

درخواست حذف این مطلب
جناب عشق، حضرت ... مولانا غزلي با موضوعيت" بگشا در دلها" سروده اند. يعني بايد در دل باز باشد تا ما اين اسلوب واقعي را بياموزيم.اي ماه اگر باز بر اين شکل بت ... ما را و جهان را تو در اين خانه ني ... از عقل دو صدپر دو سه پر بيش نمانده‌ست و آن نيز بدان ماند که در زير نق ... اي عشق دو عالم ز رخت مست و ... ابنباري تو نگويي ز کي مست و ... ... اي گرد جهان گشته و جز نقش نديده بر روي زن آبي و يقين دان که بخو ... در ... من ما آي اگر طالب کشتي سوي دل ما آي اگر مرد ک

ادامه مطلب  

شرح دیوان شمس تبریزی  

درخواست حذف این مطلب
تشريح آثار مولاناجناب عشق، حضرت ... مولانا غزلي با موضوعيت" بگشا در دلها" سروده اند. يعني بايد در دل باز باشد تا ما اين اسلوب واقعي را بياموزيم.اي ماه اگر باز بر اين شکل بت ... ما را و جهان را تو در اين خانه ني ... از عقل دو صدپر دو سه پر بيش نمانده‌ست و آن نيز بدان ماند که در زير نق ... اي عشق دو عالم ز رخت مست و ... ابنباري تو نگويي ز کي مست و ... ... اي گرد جهان گشته و جز نقش نديده بر روي زن آبي و يقين دان که بخو ... در ... من ما آي اگر طالب کشتي سوي

ادامه مطلب  

احادیث ... صادق'ع'  

درخواست حذف این مطلب
... صادق (ع) : هرکه فردي را در گناهي پيروي کند به تحقيق که او را پرستش کرده است.    ( تحف العقول ) صفحه 355  ... صادق (ع) : ... گفته همه مردم در قبضه حکومت من هستند جز 5 ... : 1. ... ي که با نيت صحيح در هر کاري بر خدا توکل کند.2.آنکه شبانه روز به هنگام ثواب و خطا بسيار ياد خدا باشد.3. ... ي که هرچه براي خود مي پسندد براي ديگران هم بپسندد.4.آنکه به هنگام مصيبت صبر کند.5. ... ي که به قسمت الهي راضي باشد و غم روزي نخورد.     نصايح صفحه 225 ... صادق (ع) : از ... (ع) سوال شد آسود ... و راح

ادامه مطلب  

 

درخواست حذف این مطلب
وقتي کوچيک بودم و مامانم منو مي برد حسينيه خيلي دلم مي گرفت که چراغارو خاموش مي !!! . دلم مي خواست بذارن همه جا روشن باشه تا من بتونم همه رو ببينم . امشب وقتي همه ي چراغاي هيئت رو خاموش !!! و به يه نقطه خيره شدم و اشکام مث بارون صورتمو شست ، دلم مي خواست تا مدت ها بذارن چراغا خاموش باشه . دوست داشتم توي تاريکي به تو فکر کنم . امشب شبي ست از همه شب ها سياه تر / تنهاتر از هميشه ام اي شاه بي / امشب به نوحه خواني ات از هوش رفته ام / از تار ِ واي واي ام و از پود

ادامه مطلب