بزن باران  

درخواست حذف این مطلب
متن آهنگ بزن باران حبیب بزن باران بهاران فصل خون استبزن باران که صحرا لاله گون استبزن باران که به چشمان یارانجهان تاریک و دریا واژگون استبزن باران که به چشمان یارانجهان تاریک و دریا واژگون استبزن باران بهاران فصل خون استبزن باران که صحرا لاله گون استبزن باران که دین را دام !!! دشکار خلق و صید خام !!! دبزن باران خدا بازیچه ای شدکه با آن !!! ب ننگ و نام !!! دبزن باران به نام هرچه خوبیستبه زیر آ وار گاه پایکوبیستمزار تشنه جوباران پراز سنگبزن باران که

ادامه مطلب  

برای تویی که یک‌ روز قرار بود باشی  

درخواست حذف این مطلب
!!! که بودم، برای جهادم حرف می‌زدم. با عنوان «برای تویی که خواهی بود». باور داشتم جهاد خواهد بود و یک‌ روز از من به وجود خواهد آمد و خواهد ایستاد و‌ «سرس !!! » خواهد شد و در این سرسپردگی، دلداده؛ جهان جیفه‌ها را ترک خواهد کرد‌. فکر می‌ !!! می‌توانم مادر جهاد باشم. جهاد تربیت کنم! جهاد کنم. زهی خیال باطل! به سرم آمد و ریختم و وا دادم که بفهمم ثمن بخس هم نیستم.  دیگر جهادی نخواهم داشت. اما حرف‌هایم برای «اویی که یک روز قرار بود باشد» را دوباره اینجا

ادامه مطلب  

قدم بزن  

درخواست حذف این مطلب
یک بار هم به یاد زمستان قدم بزن با دست دور شانه !!! امان قدم بزن جا مانده ام ز بارش باران هر بهار با صوت سرخ بارش آبان قدم بزن سرد است شهر و سرد تر از آن تو می روی آتش بگیر ، همدم باران ، قدم بزن در هر صدای پای تو صد مرگ و زندگیست رحمی نکن به عشق و فراوان فدم بزن ای عشق من رها شو از این سوزش جگر با من بمان و در این خیابان قدم بزن سید نداشت برای تو تحفه ای دگر دستی بزن به دور شانه و با آن قدم بزن

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی  

درخواست حذف این مطلب
چکیده اگریک معلم چیزی را تدریس کند و تغییر رخ ندهد یادگیری اتفاق نیفتاده است.یادگیری نیز آموختنی است و وظیفه ی معلم این است که یادگیری را بهتر و سریع تر و عمیق تر کند.معلمانی که کار خود                 را ارزی می کنند می توانند کیفیت تدریس خود را بهبود بخشند و به توان واقعی خود نزدیک تر شوند. پیتر سنگه گزارشی هم اکنون پیش روی شماست حاصل تحقیق در زمینه ی اطلاعات یادگیری به صورت مستقیم طی 3 ماهه اول سال جاری و تحقیقاتی در مورد اختلالات یادگیری

ادامه مطلب  

قدم های تو ...  

درخواست حذف این مطلب
دوست دارم وقتی قدم می زنی نگاهت کنم . می خواهم از دیدن تو دست برندارم. در قدومت نظم خاصی می بینم . دوست دارم پلک زدنت را با عشق تماشا کنم.  با هر پلک زدنت فیروزه و الماس به آفاق قلبم می پاشی .. صدایت را دوست دارم  برایم حرف بزن ........ عزیز دلم   

ادامه مطلب  

ممنونم  

درخواست حذف این مطلب
بزن بارون، ببار آرومبه روی پلکای خستمبزن بارون تو میدونی هنوزم یاد اون هستمبا اینکه رفت و پژمردمهزار بار از غمش مردمولی بازم دوسش دارمدیگه تنهاش نمی ذارمفکرش تنها نمی زارمبزن بارون، ببار آرومبه روی پلکای خستمدارم هرشب میام از خونه بیرونهوای خونه سنگینهمن هر شعری که این روزا نوشتماز تو غمگینمبازم با گریه خوابم کن ،بازم خواب تورو دیدمدوبارهچقد غمگینم و تنهامچقد میخوام که باز بارون ببارهبزن بارون، ببار آرومبه روی پلکای خستمبزن بارون تو م

ادامه مطلب  

کجایی عشقم  

درخواست حذف این مطلب
سلام عزیزم  نمیدونم نوشتن این وبلاگ و مطالب فایده ای داره یا نه اخه میدونم هیچوقت حوصله خوندن وبلاگ رو نداشتی حتی وبلاگ اولی که ساختیم.پیشنهاد زدن وبلاگ برای همدیگه از طرف تو بود ولی تو به اصرار من چنو مطلب گذاشتی و وبلاگ منم نمیومدی بخونی حالا بگذریم امیدوارم اینجارو بخونی   الهام عزیزم روزهای خیلی سختی رو پشت سر میزارم.مدت هاست طعم محبتت رو نچشیدم.مدت هاست که ذوق !!! تو ندیدم بغلم نکردی قلبت برای من نمیتپه. انقدر رو دلم غم دارم خیلی سنگینه

ادامه مطلب  

۲- بی ربط به موضوع بلاگ :/  

درخواست حذف این مطلب
من دستفروشم!"سیلی بزن ای دست که من دستفروشم!افتاده هم از پا و هم از جوش و !!! وشمدر شهر !!! ی نیست خطرناک تر از منباید بزنی سیلی جانانه به گوشمسیلی بزن ای دست که مأموری و معذورآن قدر بزن تا نه رمق ماند و هوشمآن قدر بزن تا برم از یاد که فرداباید چه کنم یا چه خورم یا چه بپوشمباید چه جو بدهم با زن و فرزندهر شب چو بپرسند زمیزان فروشمهر روز بپرسند، از این بی سر و سامانهمسایه چرا مالک و من خانه به دوشمغارتگر اموال وطن را نزن ای دوستچون اوست طلبکار و من آ

ادامه مطلب  

تقدیم به دردونه  

درخواست حذف این مطلب
بزن دف را که من امشب !!! اب یاد دلدارم$پر از عشقم ولبریزم تهی از عقل و پندارم$بزن مطرب بزن تا من ببارم عشق از چشمم$ !!! ابم ، این سبک سر را کدامین شانه بگذارم؟$دعاکن مستی ام امشب بماند تا سحر بامن $چوهوش آید سرم بینم درآغوش که بیدارم؟$صدای زیر و بم های دفت دیوانه ام کرده $چنان مدهوش و شیدایم که جز این حال ، بیزارم$تنم اینجا منم آنجا به دنبال تو میگردد$ به جام مستی ات سوگند مست از عطر دیدارم$ بزن مطرب بزن ، جامی دگر را سرکشم شاید $ !!! اب آباد او گردم بفهم

ادامه مطلب  

با من حرف بزن گل عزیزم  

درخواست حذف این مطلب
لیلا جونم تو رو خدا بامن حرف بزن بگو که چی باعت شده بهم بریزی و غصه بخوی نفسم چیه که حاظر نیستی به من بگی کی ناراحتت کرده چی شده نکنه  خانوادت ناراحتت !!!   این چیه که چند هفتس باعث نااحتیته و زجرت میده نگو که چیزی نیس من میدونم تو از چیزی دلخوری و قطعا موضوعی هست که باعث ناراحتیت شده نفسم من پشتتم هرچی باشه شونه به شونتم و کنارتم نمیزارم هیچکی ناراحتت کنه و ذهنتو بهم بریزه گلم بامن حرف بزن منم احمدی مردت که عین کوه پشتت ایستاده و مراقبته تو رو خ

ادامه مطلب  

لبخند بزن...  

درخواست حذف این مطلب
لبخند بزن به زندگی...! لبخند بزن به نسیمی که مدام نوازشت می کند .لبخند بزن به دیروزی که خوش بود و به امروزی که زیباست و به فر که رویایی خواهد بود.لبخند بزن به آسمانی که برای لطافت زمین زیر پایش، اشک شوق جاری می سازد.لبخند بزن به شقایق ها، نیلوفر های آبی و نرگس ها…..لبخند بزن به تمام گلهای عالم که از زمینی سخت می رویند و جهان را زیبا می سازند.لبخند بزن به خ که با نعمتهایش، لبخند را میهمان لبهایت می کند..

ادامه مطلب  

دلنوشته خودم  

درخواست حذف این مطلب
ببوس دو چشمم را که بسته شد روی خیانتتنگاه کن دو چشمم ره که دید رفتنت را مرا در اغوش بگیر برای ا !!! ین بار همان اغوشیکه هیچ وقت سهم من نبود و ماله دیگری بودصدایم بزن برای ا !!! ین بار صدایم بزن عاشقانه هایم از انجا شروع شد که اسمم را با *میم*به پایان میرسوندی صدایم بزن ترنمم صدایم بزن اسمم را+میم قلبم را سالم به تو امانتی داده بودم عشقم حال !!! ده های ش !!! ته شده اش را می خواهم همان !!! ده شیشه های قلبم را که هر تکه اش با عطش اسم تورا فریاد میزنند هما

ادامه مطلب  

رمان کی_گفته_من_شیطونم  

درخواست حذف این مطلب
قسمت یازدهماز دستشویی اومدم بیرون ارمان داشت از پله ها می یومد پایین - سلام سرش رو ت داد چه بی ادب سلام هم نمیده ...... برگشتم تو اتاقم لباس هامو پوشیدم یک ذره کرم پودر زدم تا رنگ پریدگی صورتم معلوم نباشه مامان و بابا و ارمان داشتند صبحونه میخوردند - سلام - سلام دختر گلم خوبی ؟ - مرسی بابا ، مامان من امروز یه ذره دیر میام خونه میخوام با دوست هام برم بیرون - برو مادر ولی دیگه دیر وقت هم نیای ها من وبابات خونه ی دوستش دعوتیم کلید ماشین رو برداشتم پیش ب

ادامه مطلب  

رمان کی_گفته_من_شیطونم  

درخواست حذف این مطلب
قسمت ششم- باشه هر چی تو بگی قبول میکنم فقط بذار این ترم رو من سر کلاس بشینم - به هیچ عنوان نباید غیبت کنی ، هر جلسه خواستم از دانشجو ها درس جلسه ی قبل رو بپرسم اول از تو می پرسم و نمره ی ا !!! ترم هم از 16 حساب میشه ای تو روحت ارمان چه چه شرط هایی که گذاشتی ..... - باشه اما فکر نمیکنی خیلی شرط هات سخته - نه اگه نمیخوای سر کلاس من نیا ..... - نه .. نه .. قبول ........ - دلم نمیخواد هیچ !!! ی خبر دار بشه که من پسر عموتم فهمیدی ؟ به عمو و زن عمو م نمیگی من !!! تم باشه ؟ - باشه

ادامه مطلب  

خاطره آرزوجون  

درخواست حذف این مطلب
سلام مجدد خدمت همگی،شرمنده نشد جواب کامنت ها را بدم الان اول همین خاطره جواب همه را میدم و ممنونم از همه ی دوستانی که برای خاطره ی من نظر گذاشتن دوست داشتم همه برام نظر بگذارن ولی خب اشکال نداره یه کوچولو ناراحت شدم ولی خب مهم نیست این آ !!! ین خاطره ی منه بازم خاطره داشتم ولی خب از اینکه نظر نذاشتین سرد شدم این خاطره هم چون قولشو داده بودن گذاشتم،اول اینکه نمیدونم چرا گفتین به زودی مزدوج میشم؟بگم که من فعلا قصد ازدواج ندارم،دوم اینکه من تو !!!

ادامه مطلب  

باران تویی  

درخواست حذف این مطلب
از آسمانم ماتم ببارد هراس بی تو ماندنم ادامه دارد نمی نویسد ترانه بی تو چگونه پر کشد خیال واژه بی تو؟ به لب رسیده جان، کجایی؟ کجایی؟ که برده طاقتم ج ... باران تویی به خاک من بزن بازای ببین که بی مه تو من هوای پر زدن ندارم! باران تویی به خاک من بزن! بارای ببین که بی مه تومه نفس بریده در گذارم مگر ندانی چو از تو دورم،بیراهه ای خموش و تار بی عبورم  نمی توانم دگر بگویم که من اسیر این خزان تو به تویم  به لب رسید جان کجایی؟کجایی؟  رهی نمانده تا رهاییییی

ادامه مطلب  

قدم بزن، قدم زدنت ..  

درخواست حذف این مطلب
چشایی که همیشه پایینو میبینن، سخته که ببینیشون. حتما اون پایین یه چیزی پیدا !!! که بیشتر میارزه واسه دیدن! پس سرتو بنداز پایین و پیداشون کن تا تو ام بفهمی چین.. تا توام بفهمی زیباییو.. اونموقع س ک دیگه توام زیاد دلت نمیخاد بالا رو ببینی. اونموقع س که دارین همو میبینین! جفتتون فهمیدین قصه حتما اون بالا نیس...

ادامه مطلب  

عطر تنت می آید ...  

درخواست حذف این مطلب
تا صدای نفس در زدنت می آیدهوس انگیز ترین عطر تنت می آید به نوازشگری پنجه ی پردازش شعرموج گیسوی شکن در شکنت می آید تو در گوش من از کشف سخن می گوییبوی باروت از عمق سخنت می آید ترس و بیگانگی از کنج لبت می ریزدچه قدر بوسه به لب لب زدنت می آید کعبه ی پیکره ات !!! فرو خواهد ریختدست هایم به طواف بدنت می آید شب محجوبگی روسری ات می گذردروز بالا زدن پیرهنت می آید صبر کن مستی پر عربده ای در راه استعرق کشمش داغ دهنت می آید از تو تا شانه و کاشانه ی من راهی نیستپ

ادامه مطلب  

متن..............بخوان  

درخواست حذف این مطلب
 ماکه یدیم  به هر سازی زدی ای روزگار   دل به تو بستیم وآ !!! دل ش !!! تی روزگار    خوب بودم پس چرا کاتب برایم غم نوشت   کی روا باشد جوابم بابدی ای روزگار   فارغ !!! حصیل !!! دردو غصه ام    بهر شاگردت عجب سنگ تمامی روزگار    گربرای دیگران مثل بهاران سبز سبز    بهر من پائیزی وفصل خزانی روزگار    میکنم دل خوش به هر چیزی حسودی میکنی    مثل رهزن میزنی برخنده ام چنگ روزگار    کاش میگفتی ز آزارم جه حاصل میشود    وای عجب بی معرفت اهل جفای روزگار    چون پرنده با

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی  

درخواست حذف این مطلب
منبع :اینترنت چکیده اگریک معلم چیزی را تدریس کند و تغییر رخ ندهد یادگیری اتفاق نیفتاده است.یادگیری نیز آموختنی است و وظیفه ی معلم این است که یادگیری را بهتر و سریع تر و عمیق تر کند.معلمانی که کار خود                 را ارزی می کنند می توانند کیفیت تدریس خود را بهبود بخشند و به توان واقعی خود نزدیک تر شوند. پیتر سنگه گزارشی هم اکنون پیش روی شماست حاصل تحقیق در زمینه ی اطلاعات یادگیری به صورت مستقیم طی 3 ماهه اول سال جاری و تحقیقاتی در مورد اخت

ادامه مطلب  

دلبر زیبا  

درخواست حذف این مطلب
بنشین دلبر زیبا ببرم فاصله را دار بزن... با من از عشق بگو حرف گوهر بار بزن ... مثل مجنون و لیلای دل من هستی ... عشق من را به خودت در همه جا جار بزن ... نا رفیقان همگی خنجری از پشت زدند ... تو بیا نیز وفا بر من غمخوار بزن ... عاشقم باش که من عاشق چشمان تو ام ... چون پرستار سری بر سر بیمار بزن من پر از دلتنگیم از جور زمان ... صحبت از عشق فقط با من دلدار بزن ...                                                            گردآورنده مهتاب !!! ی                                           

ادامه مطلب  

*مثلاً*  

درخواست حذف این مطلب
مثلاً چِت کنی روی آهن !!! شهاب تیام!!! مثلاً حوصله درس، وبلاگ نویسی، ثبت !!! خاطره دیروز رو هم نداشته باشی! مثلاً واسش نذر کنی ولی یکی بیاد یه چیزایی ازش بگه و تو هم بمونی که باور کنی یا بذاری پای حساب حسادت های دخترانه! و درنتیجه  بزنی زیر همه چی! مثلاً آهنگ شاد گوش بدی که یاد هیچ !!! ی نیوفتی! مثلاً ...! این روزا عاشق پست هایی هستم که قسمت نظراتشون بستس و آدم خیالش راحت میشه! آخه میدونین بعضی پست ها رو میخونم که واقعا حرفی واسه گفتن ندارم و هی باید به خ

ادامه مطلب  

بزن باران  

درخواست حذف این مطلب
بزن باران درین بستر که همراهِ تو می بارممیانِ عقل و احساسم زلالِ اشک می کارم بزن باران به رگ برگِ صدای خیسِ احساسمبدونِ چتر می خواهم کنارت گام بردارم ب ان با ترنّم اشک را در قابِ چشمانمکه دردی از غمِ دوری درونِ !!! ام دارم نمی خواهد ببیند عقل ، پابندِ !!! ی هستمدلم زورش نمی چربد نشسته پشتِ افکارم نمی دانم کجای کار می لنگد ... پریشانمبرای گفتگو با عقل خود تا صبح بیدارم بیا باران بزن آهسته تر بر عشق ِبی جانمکه جای سنگ ، قلبم را کمی دلتنگ پندارم

ادامه مطلب  

گلچینی از موزیک های پر طرفدار  

درخواست حذف این مطلب
!!! اهنگ مجید !!! اطها به نام کنسل !!! این اهنگ در وبلاگ موزیک خاطره ها متن آهنگ کنسل مجید !!! اطها   خواهشم اینه بمون و کنسلش کن رفتنو یا اگه میخواى برى این بار نفرین کن منو انقدر سرت رو پائین نگیر آتیشم نزن   این تو و این تیغ این شاهرگ هرچه قدر میخواى بزن تیغو بردار دستامو خط خطی کن تلافیه یه عمری من زدم به قلبت تو نگفتی کافیه تو رو بخدا قصم اونطور نگاه نکن به من لاقل چیزی بگو فحشی بده حرفی بزن عزیزم دستات نلرزه تیغ اولو بزن واسه خیانت ها و کم محلی

ادامه مطلب  

المومنین للمومنات  

درخواست حذف این مطلب
زنی بودست با حسن و جمالیشب و روز از رخ و زلفش مثالیخوشی و خوبئی بسیار بودشصلاح و زهد با آن یار بودشبخوبی در همه عالم علم بودملاحت داشت شیرینش هم بودبهر موئی که در زلف آن صنم داشتخم از پنجه فزون و شست هم داشتچو چشم و ابروی او صاد و نون بوددلیلش نصِّ قاطع نه که نون بودچو بگشادی عقیق در فشان رابه آب خضر کُشتی سرکشان راصدف گوئی لب خندان او بودکه مرواریدش از دندان او بودچو مروارید زیر لعل خندانشگهر داری نمودی دُرّ دندانشزنخدانش چو سیمین سیب بودیز

ادامه مطلب  

داستان دنیای ما/ قسمت دوم  

درخواست حذف این مطلب
علومی در جلسه هیئت مدیره شرکت کرد و استعفای خود را تقدیم هیئت مدیره کرد جعفری در سخنانی با انتقاد شدید از سیاستهای علومی و مدیر عامل قبل قول داد تا با استفاده از سیاستهای جدید هیئت مدیره کیفیت شرکت و همچنین سطح زندگی کارکنان را ارتقاء ببخشد. جعفری در جلسه ای که با حضور تمام اعضاء برگزار شد قول داد تا افرادی را که در دوران هیئت مدیره قبل پست داشته اند یا ارتباطات !!! با اعضای هیئت مدیره داشته اند یا هنوز در فکر حضور هیئت مدیره قبل در شرکت هستند

ادامه مطلب  

سهم من از تاسوعای امسال  

درخواست حذف این مطلب
بزن ای آه غمگین نفسی در هیاهوقفس بشکن بزن آهنگ یاهوالله الله کو صبح فتح و ظفرکی می آید پایان رنج بشرعالم در شور و نواستانسان بر دیر فناستی !!! و طغیان ستمی !!! و آهنگ بلاستنه !!! وش آوایی نه امیدی از جایییا رب دلها خون شد از غربت و تنهاییستم از حد بیرون شد غم دلها افزون شدرفت از عالم ی !!! ر آرام و شکیباییبنگر خصم سرکش را بنگر دود و آتش رای !!! و ذبح انسان رای !!! و مسخ ایمان را اللهالله الله فریاد از جور زمانالله الله فریاد از اهرمناندر گمراهی سرگردان

ادامه مطلب  

دوازدهم آذر! چه نارنجی ترین صورتی ترین روزی!!!  

درخواست حذف این مطلب
بفرما طنین! بزن بهارنارنج!  بزن شاد شی! امروز همچی خوشگل تولدته!  بزن تولدت مبارکتر شه! بخند تا تولدت مبارکترین شه! چایی و بیسکویت بزن با شعر و شعور! بفرما بهارنارنج! بزن طنین!  _______پ ن: یکی بزنه اون زنگو! امروز تولد دخترنارنجی پوش ماه اذره. امروز بهاری ترین روزِ فصلِ پاییزه. یکی بزنه اون زنگو! پ ن: آذر ماه چه کیفی میکنه مفت !!! شده وا!!!! پ ن: نارنجی ترین مبارکترین باشه تولدترینِ بهاری ترین  مهربونترین طنین! پ ن: :گل: 

ادامه مطلب  

پادشاه فصل ها : پاییز  

درخواست حذف این مطلب
پاییز که میشه ما بی‌اختیار میریم اتاقِ جمشید! پاییز یهو میاد، توو یه‌روز، مثل بهار و بقیه… صب زود بیدار می‌شی میبینی حیاط شده طوفان رنگ و رنگ که ب !!! ا در دیده می‌کند… ما هم مثل عوام الناس، مثل سیاوش قمیشی و کریس دی‌برگ، عقیده داریم پاییز دلگیره، شباش صدای بوف میاد… به جمشید میگیم: سر معرکه مهمون نمیخوای دلمون گرفته؟ میگه: بابا کجاش دلگیره؟ نگا نارنگیا رو، نگا نارنجیا رو، به‌زبانِ حال با انسان سخن میگه، !!! مالو رو ببین! میگم: جمشید نارنج

ادامه مطلب  

هوای یار ...  

درخواست حذف این مطلب
به سَـر امشب هوای یار دارم هوای لحظه ای دیدار دارم ! . هوای گریه دارم .. گریه ی زار بزن مُطرب .. بزن آن زخمه بر تار ! . بزن آهنگِ غم ... ن تا بسوزم بسوزم با غم ِ این حال وُ روزم . ... ی از حال ِ قلبم باخـبر نیست بزن مُطرب که ساز ِت بی ثمر نیست . سَـبُک میشه دلم از سوز ِ این ساز بزن مُطرب .. بزن باز وُ بزن باز ... . بذار بُغـض ِ گـلوم بشکافه از هم بذار خالی بشه این ... از غم ... . بذار اشکِ چـشام شُـرشُـر بریزه طبیـبم باش که احساسم مریضه ! .   دلم میخواد ... باشم امشب تـ

ادامه مطلب